تقسيم بندي فضاي Web Courses

 

براي درس شما يک فضاي 60MB در سامانه الکترونيکي دروس اختصاص يافته است که همانند يک Drive کامپيوتر شخصي شما مي توانيد Folder  ها و تقيسم بندي هاي دلخواه خود را به صورت زير به راحتي انجام دهيد.

 

براي تقسيم بندي فضاي موجود هر درس، بر روي درس کليک کنيد و در قسمت  "Manage " يا "مديريت" (در بالاي صفحه) وارد شده و روي کلمه "مدير فايل" يا  " File Manager "کليک کنيد.