نحوه عدم دريافت ايميل از آدرس خاص (Junk)

ابتدا برروي گزينه Setting قرار گرفته سپس از منوي سمت چپ گزينه Junk را انتخاب كرده برروي گزينه Address Rules  قرار گرفته، در سمت راست صفحه مي توانيم يك Rule براي دريافت ايميها بنويسيد در صورتي كه بخواهيد از يك دامنه مشخص ايميل دريافت نكنيد گزينهReject Mail From  انتخاب كرده در باكس روبروي آن به عنوان مثال تايپ مي كنيم *@gmail.com در صورتي كه بخواهيم از يك آدرس مشخص ايميل دريافت نكنيم آدرس ايميل به طور كامل تايپ مي كنيم.