نحوه اضافه كردن امضاء (Identifics)

ابتدا برروی گزينه setting كليك كرده سپس از منوی سمت چپ گزينه Identifics را انتخاب كرده سپس برروي ايميل دبل كليك كنيد در سمت راست صفحه ای باز مي شود كه مطابق شكل مي توانيد متن امضاء خود را در قسمت signature اضافه نماييد سپس ذخيره نماييد.