نحوه خواندن ايميل

از دو طريق مي توانيد ايميل هاي خود را باز كنيد.

  1. با دابل كليك كردن برروي ايميل مي توانيد آن را باز كنيد
  2. يا اينكه برروي گزينه Show Preview Pan كليك نماييد تا پيش نمايش ايميل ارسالي را نمايش دهد