ايجاد فيلتر جديد (filter)

ابتدا گزينه setting  را از سمت راست بالای صفحه انتخاب نموده و  برروی گزينه Filter قرار گرفته در باكس وسط صفحه بخش پايين آن برروی علامت + كليك نماييد . در اين قسمت می توانيد ليست دسته بندی گروه های فیلتر را مشاهده و اضافه نمایید. در نوار کنار آن می توانید برای گروه انتخاب شده در نوار قبلی فیلترهای جدید ثبت نمایید.