Jump to Navigation

تغيير جدول سهميه هاي كاربران در استفاده از اينترنت

حضور محترم دانشجویان عزیز

با سلام و عرض احترام

فرا رسیدن روز دانشجو، روز حق خواهی و استبدادستیزی دانشجویان عزیز این مرز و بوم را به تمامي دانشجویان عزیز و دانشگاهیان محترم تبریک عرض می نماییم.

جهت اطلاع دانشجویان عزیز به استحضار می رساند، به منظور افزایش سرعت دسترسی به اینترنت، پهنای باند شبکه دانشگاه از 310 مگابیت در ثانیه به 775 مگابیت در ثانیه ارتقاء پیدا نمود. همچنین ظرفیت دسترسی برای دانشجویان محترم از جدول 1 به جدول 2 و میزان کسر شارژ در ساعات مختلف شبانه روز نیز از جدول 3 به جدول 4 تغییر پیدا نمود.

جدول 1 : سهمیه های قدیم کاربران در استفاده از اینترنت

گروه کاربر

زير گروه

ميزان اعتبار کاربر در ماه (برحسب واحد)

زمان شروع سرویس

کارشناسي

اول و دوم

2000

روز 20 ماه

 

سوم و بالاتر

3000

کارشناس ارشد

-

5000

روز 10 ماه

دکتري

-

6000

روز اول ماه

دانشجویان مستقر در خوابگاه (مستقل از مقطع)

-

3000

همزمان با شروع سرویس اصلی

 

 

جدول 2: سهمیه های تصویب شده برای کاربران

گروه کاربر

ميزان اعتبار کاربر در ماه (برحسب واحد)

زمان شروع سرویس

کارشناسي

5000

روز 20 ماه

کارشناس ارشد

8000

روز 10 ماه

دکتري

10000

روز اول ماه

دانشجویان مستقر در خوابگاه (مستقل از مقطع)

5000

همزمان با شروع سرویس اصلی

ترافیک های تشویقی پایان هفته

7 GByte

هر هفته برای دو روز انتهایی و همچنین تعطیلات رسمی

 

جدول 3 : نحوه کسر شارژ قدیم در ساعات شبانه روز

از ساعت 7:30 صبح

تا 1:30 نیمه شب

از ساعت 1:31 نیمه شب

تا 3:30 نیمه شب 

از ساعت 3:30 نیمه شب

تا 7:29 صبح

با ضریب 1

با ضریب 0.4

با ضریب 0.2

 

 

جدول 4 : نحوه کسر شارژ جدید در ساعات شبانه روز

از ساعت 00:00 تا 16:30

 از ساعت 16:30 تا 23:59 

با ضریب 1

با ضریب50.

 

 

به منظور تسهیل در تعداد دستگاه متصل به اینترنت به صورت همزمان، تعداد اتصالات همزمان برای یک کاربر در سیستم نت یک واحد افزایش پیدا نمود.

 

برچسب:News | by Dr. Radut