Jump to Navigation

جلوگیری از دانلود فایل dummy.pdf

1- در صورتی که  صفحه ایمیلتان را باز نمودید و فایل  زیر شروع به دانلود کردن کرد، می توانید از طریق راهنمای زیر این آدرس را مسدود نمایید.

https://mail.iut.ac.ir/program/resources/dummy.pdf

 

 Book | by Dr. Radut