چگونه مي توانيم ایمیل های موجود در هر پوشه inbox به سیستم خود ( به صورت فایل .zip) انتقال دهيم؟

در نوار آدرس موجود در IE خود آدرس زیر را وارد کنید

http://mail.iut.ac.ir/service/home/~/Inbox.zip
در صورتی که در account خود login نکرده باشید دیالوگ زیر ظاهر می شود و Username و  Password را
می پرسد. اطلاعات را وارد کنید و دکمه OK رابزنید.( اگر قبلا در account خود login  کرده باشید این مرحله را
نخواهید دید)
 

پس از ظاهر شدن دیالوگ ذخیره سازی با زدن گزینه Save و سپس مشخص کردن مسیر ذخیره سازی، این کار
انجام می گیرد و ایمیل های موجود در پوشه Inbox به صورت یک فایل zip در مسیر مشخص شده ذخیره می شود.