Jump to Navigation

کارآموزی در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان، تابستان ۹۷

کارآموزی در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان، تابستان ۹۷

از کلیه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف که علاقه به کارهای عملی دارند دعوت می شود رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
itc@of.iut.ac.ir

 

 News | by Dr. Radut