Jump to Navigation

Linux repository

مخازن لینوکس در شبکه دانشگاه راه اندازی شده است. مخازن لینوکس راه اندازی شده  کامل بوده و می تواند جایگزین مخازن اصلی لینوکس شود. این مخازن در داخل دانشگاه قرار دارد و می توانید بدون اتصال به اینترنت و با سرعت بالا از آنها استفاده نمایید این مخازن به صورت روزانه به روز رسانی می شوند.

در حال حاضر مخازن مربوط به دو نسخه لینوکس Centos  و Ubuntu راه اندازی شده است که اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از این مخازن در اینجا آمده است.

در صورت استفاده از نسخه دیگر لینوکس می توانید با شرکت در نظر سنجی  درخواست خود را ثبت نمایید.

اشتراک در Linux repository


by Dr. Radut