Jump to Navigation

هشدار جهت بروزرسانی سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان

هشدار

به دنبال شیوع یک اختلال امنیتی در برخی از کامپیوترهای دانشگاه صنعتی اصفهان که به نظر می‌رسد با سوء استفاده از آسیب‌پذیری قدیمی در سرویس SMB مایکروسافت، امکان دسترسی بالا به اطلاعات کاربران و بهره‌برداری از منابع سیستمی آنها را فراهم می‌نماید، توصیه اکید می‌گردد کلیه کاربران هرچه سریعتر سیستم‌های خود را به روزرسانی نمایند.

 

منابع به روزرسانی در مسیر زیر قابل دسترس است.

http://nsec.ir/news/Windows-SMB-Patches

 

جدول 1: تاریخچه سند

 

نسخه

ویرایش

تاریخ

 

 

مرکز تخصصی آپا

97/2/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه مربوطه: 
نرم افزار
نوع : 
نکات امنیتی
سرویس: 
خدماتKnowledge_base | by Dr. Radut