Jump to Navigation

تنظيمات برداشتن فيلتر شکن (Proxy-Vpn) چه مي باشد ؟

•  ابتدا نرم افزار internet explorer را باز کنيد
•  از گزينه Tools
•  گزينه Internet Options را انتخاب
•  سپس قسمتConnections را انتخاب
•  دکمه Settings را بزنيد در اين صفحه نبايد هيچکدام از قسمتهاي انتخابي فعال باشد و در صورت فعال بودن تيک فعالي? آنها را برداريد و سپس OK کنيد
•  در پايين نيز دکمه Settings LAN را بزنيد و همانند صفحه قبل نبايد هيچکدام از قسمتهاي انتخابي فعال باشد و در صورت فعال بودن تيک فعالي ? آنها را برداريد و سپس OK کرده
•  صفحه اصلي را OK کنيد.

برچسب:Question | by Dr. Radut