Jump to Navigation

نیازهای عمومی مشترک ADSL چه مي باشند؟

•  نداشتن پريز و سه شاخه و دوشاخه تلفن ضد برق متصل به خط تلفن مورد تقاضا .
•  حتما يک Antivirus (ويروس ياب) مناسب و Update (به روز) روي کامپيوترتان نصب باشد .
•  Windows Firewall ( محافظ امنيتي ) حتما on(روشن) باشد.
(Control panel>Windows Firewall>on )
• الزاما مارک مودم خود را بدانيد و اسم و محل چراغ link خود را کاملا بشناسيد که در راهنمايي تسريع گردد .
• تنظيماتي همانند ,IP شبکه , مودم , windows , تنظيماتي است که در صورت بي اطلاعي مشترک از آنها بايد درخواست نيروي نصب کند و نه تقاضاي راهنماي تلفني .

•  در صورت قطع شدن بوق مشترک, مشکل ارتباطي با مرکز فناوري اطلاعات سرويس ADSL ندارد و براي رفع آن با 5823 تماس بگيريد .
تعاريف:(تعريف بصورت عاميانه و براي درک بهتر مشترک بيان شده نه به صورت تخصصي )
•  Connection broadband : اتصال ورود به اينترنت با استاندارد ADSL .
•   Ping  : چک کردن جهت وصلي يا قطعي به يک IP يا سايت اينترنتي .
•  Connect : وصل شدن به اينترنت يا وصل بودن در اينترنت.
•  Disconnect : قطع ارتباط با اينترنت يا قطع بودن از اينترنت.
•  Download : باز کردن هر صفحات اينترنتي، ديدن عکس ، گوش کردن آهنگ ، صحبت کردن در اينترنت و گرفتن هر فايل يا اطلاعاتي که داراي حجمي باشد.
•  Disable : خاموش کردن – غير فعال کردن.
•  Enable : روشن کردن – فعال کردن .
•  link گرفتن: روشن شدن چراغ link مودم (که در مودمهاي مختلف نامهاي متفاوت دارد ).
•  IP : شناسه شناسايي هر کامپيوتر در اينترنت.
•  جمع آوري : قطع رانژه مخابراتي از روي خط مشترک را جمع آوري گويند 0
•  رانژه : وصل شدن مشترک به هر شرکت انتقال داده را اصطلاحا رانژ ه مي گويند .
•  برگشت خط : مشتر ک مي تواند هر زمان به هر دليل با توجه به ميزان مصرف تقاضاي لغو سرويس و استرداد وجه نمايد .
•  splitter : سخت افزاري که ابتداي تلفن و يا مودم استفاده ميشود در مواردي چون (صداي اضافي(noise)روي خط تلفن, قطع شدن linkبعد ار برداشتن يا زنگ خوردن تلفن و يا هر مشکلي که در استفاده همزمان مودم وتلفن باشد) به کار ميرود. 
 

برچسب:Question | by Dr. Radut