adsl

همانطور که مي دانيد سرويس هاي ADSL بصورت اختصاصي نبوده و پهناي باند ارائه شده در اين سرويس بصورت اشتراكي است. به صورت كه پهناي باند مشخصي که بر اساس استانداردهاي موجود محاسبه مي شود براي استفاده در اختيار بيش از يک مصرف کننده بصورت مشترك قرار داده مي شود. در اينصورت بديهي است هنگامي که برخي از کاربران از سرويس استفاده نکنند امکان بهره گيري از پهناي باند بيشتري براي سايرين وجود دارد.
 

صفحه‌ها

اشتراک در adsl