Jump to Navigation

آموزش دسته بندی ایمیل ها بر اساس مخاطبان

 

کاربرد این مورد زمانی است که شما با مخاطبان خاصی تبادل ایمیل زیادی دارید و با این کار می توانید بر اساس آدرس ایمیل افراد دسته بندی مشخص داشته باشید و با کلیک کردن بر روی آن به تمامی ایمیل های رد و بدل شده ما بین خود و آن افراد دسترسی مستقیم داشته باشید. ( در مثال بالا تمامی ایمیل هایی که با آدرس test@cc.iut.ac.ir  انجام گرفته است در پوشه test قابل دسترسی هستند)

1-ابتدا در بالای صفحه سمت راست برروی قسمت Search کلیک نموده سپس  برروی گزینه Create Search Folder  قرار می گیریم.

2- در قسمت Name ،یک اسم انتخاب می کنیم در قسمت ، Type نوع آن را مشخص می کنیم سپس در قسمت Filter آدرس ایمیل مورد نظر را انتخاب می کنیم

3- در قسمت سمت چپ صفحه در قسمت Search Folder می توانیم نمایش گروه بندی های زیر ببینیم

 Book | by Dr. Radut