Jump to Navigation

تغيير جدول سهميه هاي كاربران در استفاده از اينترنت

طرح اصلاح الگوی مصرف اینترنت
 
دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان
 
آذر 97
 
 
 
تغییر مستمر الگوی مصرف اینترنت و افزایش تقاضایی که به صورت پیوسته در ترافیک مورد نیاز کاربران در دنیای مجازی صورت می گیرد، موجب اعلام نارضایتی برخی کاربران اینترنت دانشگاه از سرویس های ارائه شده در اوایل ترم مهر 94-95 گردید. پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مرکز فن آوری اطلاعات، به منظور ارتقاء سرویس های اینترنت دانشگاه و همچنین مدیریت پهنای باند دانشگاه، پیشنهاد اعمال تغییراتی (به صورت آزمایشی) در نحوه اختصاص ترافیک به کاربران صورت گرفت. در این راستا تلاش شده تا تغییرات پیشنهادی منجر به تسهیل استفاده های علمی دانشجویان از اینترنت شده و همزمان امکان بهره مندی کاربران از شبکه برای کارهای روزمره و سرگرمی نیز در حد امکان و با هزینه متناسب برقرار باشد. همچنین با توجه به رشد نیاز کاربران، سهمیه برخی گروه‌ها افزایش یافته است.
 
جزئیات و قوانین سرویس حجمی جدید مطابق جدول زیر می باشد :
 

جدول 1 : سهمیه های قدیم کاربران در استفاده از اینترنت

گروه کاربر

زير گروه

ميزان اعتبار کاربر در ماه (برحسب واحد)

زمان شروع سرویس

هيئت علمي   20000 روز اول ماه
كارمند   2000 روز اول ماه

کارشناسي

اول و دوم

2000

روز 20 ماه

 

سوم و بالاتر

3000

کارشناس ارشد

-

5000

روز 10 ماه

دکتري

-

6000

روز اول ماه

دانشجویان مستقر در خوابگاه (مستقل از مقطع)

-

3000

همزمان با شروع سرویس اصلی

 

 

جدول 2: سهمیه های تصویب شده برای کاربران

گروه کاربر

ميزان اعتبار کاربر در ماه (برحسب واحد)

زمان شروع سرویس

کارشناسي

5000

روز 20 ماه

کارشناس ارشد

8000

روز 10 ماه

دکتري

10000

روز اول ماه

دانشجویان مستقر در خوابگاه (مستقل از مقطع)

5000

همزمان با شروع سرویس اصلی

ترافیک های تشویقی پایان هفته

7 GByte

هر هفته برای دو روز انتهایی و همچنین تعطیلات رسمی

 

جدول 3 : نحوه کسر شارژ قدیم در ساعات شبانه روز

از ساعت 7:30 صبح

تا 1:30 نیمه شب

از ساعت 1:31 نیمه شب

تا 3:30 نیمه شب 

از ساعت 3:30 نیمه شب

تا 7:29 صبح

با ضریب 1

با ضریب 0.4

با ضریب 0.2

 

 

جدول 4 : نحوه کسر شارژ جدید در ساعات شبانه روز

از ساعت 00:00 تا 16:30

 از ساعت 16:30 تا 23:59 

با ضریب 1

با ضریب50.

 

 

به منظور تسهیل در تعداد دستگاه متصل به اینترنت به صورت همزمان، تعداد اتصالات همزمان برای یک کاربر در سیستم نت یک واحد افزایش پیدا نمود.

 

برچسب:News | by Dr. Radut