رفتن به محتوای اصلی
x

روش تغییر کلمه عبور اینترنت

 

 

روش تغییر کلمه عبور اینترنت

 

برای آگاهی از شناسه کاربری و رمز عبور اولیه،  بخش روش دریافت شناسه کاربری و رمز عبور سرویس ها را مطالعه نمایید.

برای تغییر رمز عبور می توانید به آدرس مشخص شده در شکل 1 مراجعه نمایید و شناسه کاربری و رمز عبور اولیه ی خود را وارد نمایید.

1

شکل 1

 

 سپس مشابه شکل 2 به قسمت change password وارد شوید و رمز عبور خود را تغییر دهید.

2

شکل 2

 

دقت کنید که رمز عبور جدید باید شرایط زیر را داشته باشد :

  • حداقل 8 کاراکتر باشد.
  • شامل حروف کوچک، حروف بزرگ، کاراکترهای خاص (* و & و % و # و ! و ...) و اعداد باشد. (همه موارد را شامل شود)
  • از نام و نام خانوادگی کاربر در رمز عبور استفاده نشده باشد.

تحت نظارت وف بومی