هشدار جهت بروزرسانی سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان

هشدار

به دنبال شیوع یک اختلال امنیتی در برخی از کامپیوترهای دانشگاه صنعتی اصفهان که به نظر می‌رسد با سوء استفاده از آسیب‌پذیری قدیمی در سرویس SMB مایکروسافت، امکان دسترسی بالا به اطلاعات کاربران و بهره‌برداری از منابع سیستمی آنها را فراهم می‌نماید، توصیه اکید می‌گردد کلیه کاربران هرچه سریعتر سیستم‌های خود را به روزرسانی نمایند.

 

منابع به روزرسانی در مسیر زیر قابل دسترس است.

http://nsec.ir/news/Windows-SMB-Patches

 

جدول 1: تاریخچه سند

 

نسخه

ویرایش

تاریخ

 

 

مرکز تخصصی آپا

97/2/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه مربوطه: 
نرم افزار
نوع : 
نکات امنیتی
سرویس: 
خدمات