Jump to Navigation

Dialup

پرسش: خطاي 676 چیست ؟
پاسخ: خط اشغال میباشد . شماره اتصال را بررسی کنید.
 
پرسش: خطاي 691 چیست ؟
پاسخ: دسترسي صورت نمي گيرد زيرا كاربر و پسورد روي دامين بي اعتبار مي باشد . اعتبار کارت تمام شده است . اشتباه زدن یوزر و پسورد .
 
پرسش: خطاي 630 چیست ؟
پاسخ: كامپيوترهيچ پاسخي را از مودم دريافت نكرده است ، نصب بودن مودم را بررسي نماييد و در صورت لزوم ، مودم را برداريد و سپس آن را به حالت اول باز گردانيد .
پرسش: خطاي 680 چیست ؟
پاسخ: خط تلفن وصل نمی باشد یا اشتباه وصل شده است و یا در کابل قطعی وجود دارد.
 
پرسش: خطاي 651 چیست ؟
پاسخ: كليه نسخه هاي ويندوز : چنانچه خطايي در فايل .INF باشد كه براي نصب مودم در ويندوز به كار ميرود و يا چنانچه مودم با فايل اشتباه .INF نصب شده باشد اين خطا ممكن است رخ دهد . ( مودم مشکل دارد )
 
پرسش: خطاي 692 چیست ؟
پاسخ: چنانچه مودم شما بطور كامل وصل نباشد و يا برق مودم بدلايلي قطع باشد اين خطا نمايش داده مي شود . درستي نصب مودم را از طريق controlpanel/modems/driver  و خطاياب (diagnostic) بررسي نماييد .
 
پرسش: خطاي 718 چیست ؟
پاسخ: مهلت برقراري تماس PPP پايان پذيرفته است . اين خطا نشان مي دهد كه گفتگوي PPP شروع شداما به پايان رسيد زيرا سرور راه دور ، در يك زمان مناسب پاسخ نداد
 
پرسش: 600 ، 601 ، 603 ، 606 ،607 ، 610 ، 613 ، 614 ، 616 ، 618 ، 626 ، 632 ، 637 و 638 خطاهای چیست ؟
پاسخ: يك خطاي داخلي ( سيستم عامل ويندوز ) اتفاق افتاده است . مايكروسافت پيشنهاد مي كند كه كامپيوتر را خاموش يا مجددا راه اندازي نماييد تا مطمئن شويد كه كليه تغييرات جديدپيكر بندي ، تاثير را پذيرفته اند .

 

اشتراک در Dialup


by Dr. Radut