Jump to Navigation

سوالات متداول

adsl

   سرويس ADSL هيچ هزينه اضافه اي نه روي قبض تلفن و نه جدا از آن ندارد.

 

دانلود:

همانطور که مي دانيد سرويس هاي ADSL بصورت اختصاصي نبوده و پهناي باند ارائه شده در اين سرويس بصورت اشتراكي است. به صورت كه پهناي باند مشخصي که بر اساس استانداردهاي موجود محاسبه مي شود براي استفاده در اختيار بيش از يک مصرف کننده بصورت مشترك قرار داده مي شود. در اينصورت بديهي است هنگامي که برخي از کاربران از سرويس استفاده نکنند امکان بهره گيري از پهناي باند بيشتري براي سايرين وجود دارد.
 

دانلود:

web mail

وقتي که quota پر شده باشد اين اخطار مي آيد که بايد ايميلهاي اضافي در sent و junk را حذف کنيم لازم به ذکر است حتما فولدر trash را خالي کنيم

 

دانلود:

صفحه‌هاby Dr. Radut