Jump to Navigation

توصیه مفید در مورد پست الکترونيکي دانشگاه

به دليل ارسال حجم بالايي از Spam  به آدرس پست الکترونيکي افراد، سيستم هاي Email از نرم افزار هاي کنترل کننده Spam   استفاده مي کنند  و نامه هايي  که Spam   تشخيص مي دهند را در شاخه Junk   قرار مي دهند. احتمال تشخيص اشتباه توسط اين نرم افزارها وجود دارد و در نتيجه بعضا نامه هاي عادي نيز به عنوان Spam    به جاي  Inbox   در شاخه Junk   قرار داده مي شوند.

 

از کليه کاربران محترم درخواست مي شود  هنگام بررسي نامه هاي الکترونيکي خود،  علاوه بر Inbox،   شاخه Junk  را هم ملاحظه نمايند و در صورتي که نامه معتبري در آن بود با انتخاب آن و کليک بر روي دکمه Not Junk آنرا به شاخه Inbox  منتقل نمايند.  با اين کار نامه هاي مشابه بعدي نيز  به Inbox   خواهند رفت.  بعد از اطمينان از اين که هيچ نامه معتبر ديگري در شاخه  Junk باقي نمانده است حتما با کليک راست روي شاخه Junk   و انتخاب Empty Junk   اين شاخه را خالي کنند.

 

همچنين از کاربراني که از Outlook استفاده مي کنند خواهشمند است بطور متناوب به سرور اصلي مراجعه کرده و به شکلي که گفنه شد نامه هاي درون شاخه Junk را بررسي نمايند زيرا  نامه هايي که در شاخه Junk  قرار  دارند با Outlook   و اصولا با POP3   منتقل نمي شوند.Page1 | by Dr. Radut