رفتن به محتوای اصلی
x
نام و نام خانوادگی قسمت شماره تماس
علی امامی دانشکده فیزیک 3725
سمیرا قناعت دانشکده نساجی 5038
سهیلا فروغی دانشکده عمران 3854
طاهره  مومنی  دانشکده مواد 5734
فدرا قاسمی دانشکده برق 5389
زهره مجیری  دانشده برق 5400
پروین زکی پور پژوهشکده زیردریا 2266
زهرا کوروش وحید دانشکده منابع طبیعی 3556-3557
محمداباذری دانشکده کشاورزی 3313
سارا حاجی طاهری دانشکده معدن 5127
شهرناز کیانی دانشکده صنایع 5504
اعظم کیانی دانشکده مهندسی شیمی 5328
امیرمهدی  صنعتی زاده  کتابخانه مرکزی 2526
رضا بابایی مرکز معارف 2894
رضوان قدوسی اداره آموزش 5773
محمود غریبی دانشکده شیمی 3278
سمیرا پورامین دانشکده مکانیک 2821
مصطفی نکویی دانشکده حمل و نقل 1409
اعظم لطفی دانشکده مکانیک 5241
حسنعلی زراعتکار دانشکده ریاضی 3618
طاهره رحیم پور دانشکده ریاضی 2363
زینب قدیری آموزش الکترونیکی 5323
زهرا پیرمرادیان آموزش الکترونیکی 5332
مجید زارع پژوهشکد فاوا 2480
معصومه بابلخانی معاونت فرهنگی 2416
اعظم جوهریان معاونت فرهنگی 2582
لیلا موسوی ساختمان مرکزی 2909

 

 

تحت نظارت وف ایرانی