رفتن به محتوای اصلی
x

میزان اعتبار کاربران در سیستم NET 

طرح اصلاح الگوی مصرف اینترنت

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان

مهرماه 1401

پیرو جلسه  شورای IT مورخ 29/03/1401 تصمیمات ذیل  اتخاذ گردید و از ابتدای سال جدید تحصیلی 1401-1402 اجرا خواهد شد:

 

جزئیات و قوانین سرویس حجمی جدید مطابق جدول زیر می باشد :

 

گروه کاربر

ميزان اعتبار کاربر در ماه (برحسب واحد)

زمان شروع سرویس

کارشناسی

7000

روز 20 ماه 

کارشناس ارشد

12000

روز 10 ماه

دکتری

30000

روز اول ماه

اساتيد

40000

روز اول ماه

کارمندان اداری

4000

روز اول ماه

کارشناسان آموزشی

6000

روز اول ماه

دانشجویان مستقر در خوابگاه

10000

همزمان با شروع سرویس اصلی

 

  • به هرکاربر، اعتباری طبق جدول فوق در هر ماه اختصاص می یابد. یک واحد اعتبار معادل یک مگابایت می باشد.
  • در انتهای هر دوره اعتبار تمامی سرویس ها صفر و مجددا بر اساس سهمیه‌ها تنظیم می شود.
  • امکان ذخیره سازی حجم و استفاده حجم باقیمانده در ماههای بعدی میسر نمی باشد.
  • در صورت پایان سهمیه مشخص شده، هر فرد می تواند تا سقف مشخصی با قیمت هر گیگابایت 2000 تومان اقدام به خرید اینترنت مازاد نماید.
  • مطابق جدول زیر، در ساعت خاصی از شبانه روز تخفیف در میزان محاسبه شده مصرف اعمال می گردد.

از ابتدای سال تحصیلی جدید 1402-1401 برای کلیه کاربران قیمت هر گیگ اضافی از 10000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته و برای خرید شارژهای بالا ضریب در نظر گرفته می شود.

 

از ساعت 07:30 صبح تا 5:00 صبح

از ساعت 05:00 صبح تا 07:30 صبح

با ضریب 1

با ضریب 0.5

 

 

در این ارتباط کاربران برای هر چه بهتر استفاده از اعتبار خود به نکات زیر توجه نمایند :

  • در صورتی که قصد دارید فایلی با حجم بالا را از اینترنت Download نمایید، ابتدا در سایت software.iut.ac.ir آن را جستجو نمایید. در صورتی که فایل مورد نظر شما وجود نداشت ازطريق سامانه tkt.iut.ac.ir  درخواست خود را مطرح نمایید تا این مرکز فایل را برای شما Download و در اختیار شما قرار دهد.
  • برای مشاهده حجم اینترنت باقی مانده و خرید ترافیک اضافه به این راهنما (لینک) مراجعه نمایید.

 

تحت نظارت وف ایرانی