رفتن به محتوای اصلی
x

جلوگيري از انتشار ويروس ها به کامپيوتر هاي شخصي

کاربران محترم شبکه دانشگاه، به طوري که مي دانيد يکي از راه هاي انتشار ويروس هاي کامپيوتري استفاده از حافظه هاي بيروني Removeable Media، مانند Flash Memory و CD Rom  و غيره،  مي باشد. بعد از اين که حافظه بيروني توسط کامپيوتر شناسايي و فعال شد اين ويروس ها از طريق قابليت AutoRun اجرا مي شوند و از اين طريق خود را به کامپيوتر منتقل و اثرات تخريبي را بر جا مي گذارند. AutoRun  براي اجراي خودکار برنامه هاي اجرايي موجود در CD و ساير حافظه هاي بيروني، استفاده مي شود. يکي از راهکارهاي موءثر براي جلوگيري از انتشار ويروس به کامپيوتر هاي شخصي از اين طريق، غير فعال کردن AutoRun است. در اين صورت تنها راه اجراي برنامه هاي موجود در حافظه بيروني انتخاب و اجراي آن توسط کاربر خواهد بود.  با توجه به اين که طبق اطلاعات موجود،  Flash Memory بيشترين عامل انتشار ويروس در سطح دانشگاه مي باشد، غير فعال کردن AutoRun مي تواند در جلوگيري از آلوده شدن کامپيوترها در سطح دانشگاه موثر باشد. براي غيرفعال کردن AutoRun در کامپيوترهاي خود مي توانيد از روش زير استفاده کنيد. 1-     راهنماي غير فعال کردن AutoRun درWindows 7    و  Windows Vista 2-     راهنماي غير فعال کردن AutoRun در Windows 2000 و Windows XP   در ضمن در صورت نياز مسئولين پشتيباني دانشکده ها و مراکز در اين امر شما را ياري خواهند داد.

تحت نظارت وف ایرانی