رفتن به محتوای اصلی
x

ضوابط ارائه سرویس پست الکترونیکی دانشگاهی به دانشجویان

۱- ایمیل دانشجویان جدید به صورت خودکار ایجاد و آدرس آن پیامک می شود. همچنین دانشجویان جدید می توانند با مراجعه به مدیریت احراز هویت مرکزی (id.iut.ac.ir) در قسمت «نمایه» آدرس ایمیل خود را مشاهده کنند. کلمه عبور ایمیل همان کلمه عبور احراز هویت مرکزی (به طور پیش فرض کد ملی که در اولین ورود باید عوض شود) است.

۲- در مورد دانشجویانی که در مقاطع قبلی آدرس ایمیل دارند، آدرس ایمیل و محتوای آن ها به حساب جدید منتقل می شود. این افراد اگر حساب فارغ التحصیلی گرفته باشند حساب فارغ التحصیلی آن ها همچنان فعال خواهد ماند و فقط آدرس ایمیل دانشجویی به حساب جدید منتقل می شود (بدون محتوا).

در صورت هرگونه مشکل می توانید از طریق سامانه پشتیبانی مرکز فناوری اطلاعات اقدام نمایید.
(http://tkt.iut.ac.ir)

تحت نظارت وف ایرانی