رفتن به محتوای اصلی
x

اتصال بدون محاسبه میزان ترافیک براي سايت هاي خاص

پیرو درخواست برقراری اتصال بدون محاسبه میزان ترافیک با برخی از سایت های داخلی که در انجام روال‌های دانشگاه مورد نیاز است، مرکز فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی این سرویس نمود. از این رو، کابران محترم می توانند به سایتهای که پسوند آنها در ادامه آمده است بدون اتصال با سیستم Net ، ارتباط برقرار کنند. با توجه به این امکان چون ارتباط از طریق سیستم Net انجام نمی‌شود، میزان ترافیک ارتباط مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.
 
ac.ir
msrt.ir
spac.ir
mdhc.ir
dmk.ir
bz3m.mporg.ir
layehe.mporg.ir
pe.mporg.ir
m215.mporg.ir
nezarat.mefa.gov.ir
nezarat.moi.ir/nezarat
peigirisafar.ir/project
109.122.203.25
rasad-eshteghal.ir
it.irphe.ir
arzyabi.ir
atlas-es.com
ostan-es.ir
esrw.ir
iwve.ir
amozeah.es.ir
modir21.com
nlai.ir
aryanafinance.com
balendisheh.com
radiomasref.ir
imam-khomeini-isr.com
iranmardom.ir
iranaward.org
mgtsolution.com
emodiran.com
rc.majtis.ir
modiriran.ir 
bmi.ir/fa/default.aspx
modir.karmandiran.ir 
 

تحت نظارت وف ایرانی