رفتن به محتوای اصلی
x

استفاده از اینترنت بدون کسر شارژ

بدینوسیله به اطلاع تمامی کاربران محترم اینترنت دانشگاه می رساند: با توجه به افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه، از تاریخ 98/8/22 به صورت آزمایشی استفاده از اینترنت از ساعت 5 تا 7:30 صبح برای تمامی کاربران دانشگاه بدون محاسبه شارژ انجام خواهد شد.

 

تحت نظارت وف ایرانی