رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب برگزیدگان مسابقه یک برش طلایی در هفته کتاب سال 1398

برگزیدگان مسابقه یک برش طلایی در هفته کتاب سال 1397 انتخاب شدند.

نقش زبان در سرنوشت انسان ها – مهدی فقیه ایمانی

ارتباط انسان و زبان همچون کسی است که در لب پرتگاه ژرفی، دوشادوش شخص دیوانه ای قرار گرفته و هر لحظه بیم آن می رود حتی بدون قصد دشمنی و از روی مزاح او را به عمق پرتگاه فرو افکند ...

 

تحت نظارت وف ایرانی