رفتن به محتوای اصلی
x

دسترسی به سامانه هات اسپات از طریق مودم های ADSL در خوابگاه ها

پیرو اطلاعیه های قبلی امکان استفاده از سامانه هات اسپات برای دسترسی به اینترنت در خوابگاه ها مقدور می باشد. در این دسترسی به جای این که از اتصال net استفاده کنید می توانید پس از اتصال به شبکه در صفحه مرورگر خود hotspot.iut.ac.ir را وارد و در سامانه login کنید تا دسترسی به اینترنت فراهم شود. لازم به ذکر است در صورتی که تنظیمات مودم ADSL شما در وضعیت Bridge نباشد در این صورت با login کردن یک نفر به سامانه سایرین که به همان مودم متصل می باشند نیز می توانند بدون login استفاده کنند و به عبارتی از شارژ شما استفاده کنند. برای رفع این مسئله باید تنظمیات مودم را در وضعیت Bridge قرار دهید. برای انجام این تنظیمات می توانید از اطلاعات موجود در لینک زیر استفاده نمایید. 

http://it.iut.ac.ir/modem-adsl

 

تحت نظارت وف ایرانی