رفتن به محتوای اصلی
x

نحوه پاسخگویی به مشکلات کاربری دانشجویان فارغ التحصیل

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل می رساند، به منظور تسریع روند پاسخگویی به مشکلات کاربری می توانید به سامانه tkt.iut.ac.ir وارد شده و در سامانه احراز هویت مرکزی امین با وارد کردن نام کاربری : شماره دانشجویی و پسورد ایمیل دانشگاهی درخواست های خود را ارسال نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی