رفتن به محتوای اصلی
x

نحوی دسترسی به اینترنت تا اطلاع ثانوی

باسلام

بدینوسیله به اطلاع کاربران محترم شبکه می رساند، تا اطلاع ثانوی بدون loginکردن در سامانه internet.iut.ac.ir و ارتباط از طریق کانکشن net می توانید از امکانات شبکه ، اینترنت استفاده نمایید.

 

تحت نظارت وف ایرانی