رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش هشدار به کاربران ايميل دانشگاه

با توجه به مشاهدات انجام شده براي جمعي از دانشگاهيان، رايانامه( ايميل/پست الکترونيکي) هايي با عناوين Attention Storage Limit Exceeded و موارد ارسال شده توسط آن سعي در فريب و دزديدن اطلاعات حساس کاربران شده است ، از اين رو گزارشي از اين ايميل هاي مجعول و راه حل مقابله را در لينک زير مي توانيد دريافت نماييد.
 
جهت در يافت فايل برروي اين لينک کليک نماييد.

تحت نظارت وف بومی