رفتن به محتوای اصلی
x

پسورد ایمیل دانشگاه و سامانه های یکتا، هما و iutbox چیست؟

سامانه های مرتبط به احراز هویت مرکزی همگی دارای یک پسورد هستند. بنابراین پسورد سامانه یکتا با پسورد ایمیل دانشگاهی و سامانه های هما و iutbox یکی می باشد. توجه داشته باشید هر تغییر پسوردی در این سامانه ها برای همه اعمال می شود.

تحت نظارت وف ایرانی