رفتن به محتوای اصلی
x

آیا برای تعداد افراد کلاسهای بیگ بلو باتن BBB محدودیتی وجود دارد؟

بله. پیشنهاد می شود برای کلاسهای کم جمعیت از کلاس بیگ بلو باتن استفاده کنید. حداکثر تعداد افراد یک کلاس بیگ بلوباتن 150 نفر است.

تحت نظارت وف ایرانی