رفتن به محتوای اصلی
x

آیا برای تعداد افراد کلاسهای ادوبی کانکت محدودیتی وجود دارد؟

خیر. اما پیشنهاد می شود برای کلاسهای پر جمعیت از کلاس ادوبی کانکت استفاده کنید. تا 300 نفر براحتی می توانند از کلاس استفاده کنند.

تحت نظارت وف ایرانی