رفتن به محتوای اصلی
x

به عنوان استاد وارد کلاس شدم اما دانشجویان پیوستن به کلاس را نمی بینند و کسی نمی تواند وارد کلاس شود چند بار ورود و خروج کردم اما مشکل حل نشد. چرا؟

به احتمال زياد شما اشتباهاً کلاس را در ترم دیگری تعریف کرده اید. به صفحه میز کار برگردید. به نمایش ترمی دروس ترم جاری بروید. درس مورد نظر را انتخاب کنید و مجدداً کلاس را تعریف کنید.

تحت نظارت وف ایرانی