رفتن به محتوای اصلی
x

اگر (عضو هیئت علمی مدعو) یا ( دانشجوی دکتری و مدرس) باشم، چگونه وارد سایت سامانه درس شوم؟

برای ورود به سامانه یکتا باید از طریق بخش ورود روی صفحه اصلی سامانه یکتا وارد شوید، شماره استادی 6 رقمی در گلستان به عنوان نام کاربری شما می باشد.

پسورد اساتیدی که قبل از ترم اول 1400 با این سامانه همکاری داشته اند همان پسوردی می باشد که مدیر سامانه یکتا آن را صادر کرده اند.

پسورد اساتیدی که در ترم اول 1400 اولین همکاری خود را با سامانه یکتا دارند کد ملی می باشد و با کد ملی  به عنوان رمز ورود می توانند وارد سامانه یکتا شوند. 

تحت نظارت وف ایرانی