رفتن به محتوای اصلی
x

می خواهم فایلی را به سامانه ارسال کنم که حجم آن بیشتر از 50 مگا بایت است. چه کاری باید انجام دهم؟

می توانید حجم فایل را با کمک یکی از نرم افزارهای کم کننده حجم مانند هند بریک کم کنید یا اینکه آنرا در iutbox قرار دهید. راهنمای ویدیویی هر 2 روش در قسمت راهنماها قرار داده شده است. بدین منظور بعد از ورود در سامانه  یکتا، به قسمت میز کار رفته و سپس،  روی گزینه "راهنماهای ویژه اساتید" کلیک نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی