رفتن به محتوای اصلی
x

بعضی دروس این ترم برای من در سامانه درس ثبت نشده است. چه كاري انجام دهم؟

اگر دیر ثبت نام کرده اید و یا هنوز ترمیم تمام نشده است، صبر کنید تا بطور خودکار دروس شما در سامانه درس ثبت شوند درغیر اینصورت با ارسال شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی، دانشکده و مقطع از طریق تیکت (tkt.iut.ac.ir)، مدیر سیستم مشخصات شما را با سامانه گلستان چک و مشکل را رفع می نماید.

تحت نظارت وف ایرانی