رفتن به محتوای اصلی
x

اگر با وجود رعایت نصب پیش‌ نیازهای ورود به کلاس آنلاین و با ایجاد کلاس جدید باز هم دکمه پیوستن به کلاس فعال نبود. چه باید کرد؟

اگر با وجود رعایت نصب پیش‌ نیازهای ورود به کلاس آنلاین و با ایجاد کلاس جدید باز هم دکمه پیوستن به کلاس فعال نبود، با مرکز فنآوری تماس بگیرید تا مدیر سامانه مشکل را بررسی کنند.

تحت نظارت وف ایرانی