رفتن به محتوای اصلی
x

منظور از اینکه فقط یک دفعه می‌توان در آزمون شرکت کرد چیست؟

یک دفعه شرکت در آزمون از لحظه کلیک بر روی دکمه «شرکت در آزمون» تا لحظه کلیک روی دکمه «ثبت پاسخ‌ها و اتمام آزمون» یا پایان مدت آزمون است. بنابراین از زمانی که دکمه شرکت در آزمون را کلیک می‌کنند تا زمانی که مدت آزمون پایان نیافته می‌توانند از سامانه خارج شوند و مجددا وارد شوند و آزمون را ادامه دهند.

تحت نظارت وف ایرانی