رفتن به محتوای اصلی
x

آیا استفاده از لپ‌تاپ برای شرکت در آزمون الزامی است؟

برای شرکت در آزمون‌ها استفاده از رایانه یا لپ‌تاپ اکیدا توصیه می‌شود و استفاده از گوشی برای شرکت در آزمون‌ها جز در موارد اضطراری توصیه نمی‌شود.

تحت نظارت وف ایرانی