رفتن به محتوای اصلی
x

اگر فراموش کنیم دکمه اتمام آزمون را بزنیم. چه می‌شود؟

سامانه به طور خودکار پس از پایان مهلت آزمون،  تمام سؤالات تستی که جواب داده اید و در سؤالات تایپی تا آخرین کلمه ای که تایپ کرده اید و در تشریحی تمام آپلودهایی که انجام داده اید را به عنوان سؤالات تحویل داده شده در نظر می‌گیرد.

تحت نظارت وف ایرانی