رفتن به محتوای اصلی
x

اگر وقت آزمون تمام شد و دکمه اتمام آزمون را نزده بودم، چه می شود؟

سامانه به طور خودکار،  در سؤالات تستی تا آخرین صفحه‌ای را که جواب داده‌اید ودر سؤالات تایپی تا آخرین کلمه ای که تایپ کرده اید و در سؤالات تشریحی تا آخرین آپلودی که انجام داده اید را به عنوان سؤالات تحویل داده شده در نظر می‌گیرد.

تحت نظارت وف ایرانی