رفتن به محتوای اصلی
x

در صورتی که در حین آزمون مرورگر خود را رفرش کنیم چه می‌شود؟

مجدداً همان صفحه‌ای که قبلاً باز بوده نمایش داده می‌شود.  پاسخ همان سؤالی که در صفحه بوده پاک می شود و می‌توانید آزمون را ادامه دهید.

تحت نظارت وف ایرانی