رفتن به محتوای اصلی
x

در صورتی که در حین آزمون روی دکمه Back مرورگر کلیک کنیم چه می‌شود؟

زدن دکمه Back باعث خطا در اعتبارسنجی پاسخ‌نامه شما خواهد شد و ممکن است به اشتباه از برخی سوالات پرش کنید. در صورتی که سهوا دکمه Back را زدید توصیه می‌شود تب آزمون راببندید و مجددا وارد آزمون شوید.

تحت نظارت وف ایرانی