رفتن به محتوای اصلی
x

چرا به هنگام مشاهده جلسات ضبط شده کلاس های مجازی ادوبی کانکت، صدا پخش نمی شود؟

به هنگام پخش جلسات ضبط شده، به صورت پیش فرض صدا در کمترین حد می باشد.  مطابق عکس ذیل صدا را زیاد کنید.

تحت نظارت وف ایرانی