رفتن به محتوای اصلی
x

در حین آزمون استاد اعلام کردند نوع آزمون را تغییر داده اند (ترتیبی به آزاد یا بالعکس) باید کار خاصی انجام دهم یا خودکار این تغییر در آزمونم اعمال خواهد شد ؟

شما باید حتماً دکمه صفحه بعد یا رفرش را قبل از اتمام تایم امتحان بزنید. در غیر اینصورت تغییرات جدید برای شما اعمال نخواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی