رفتن به محتوای اصلی
x

در حین آزمون تشخیص دادم باید نوع آزمون را تغییر دهم (ترتیبی به آزاد یا بالعکس) چه اقدامی باید انجام دهم؟

وارد قسمت پیکر بندی آزمون شوید و در قسمت چیدمان، نوع آزمون را تغییر دهید و دکمه ذخیره تغییرات را بزنید. بعد از انجام اینکار به دانشجویان حتما اطلاع دهید دکمه صفحه بعد یا رفرش را قبل از اتمام تایم قبلی بزنند. در غیر اینصورت تغییرات جدید برای آنها اعمال نخواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی