رفتن به محتوای اصلی
x

در حین آزمون تشخیص دادم باید دفعات شرکت در آزمون را تغییر دهم چه اقدامی باید انجام دهم؟

وارد قسمت پیکر بندی آزمون شوید و در قسمت نمره، تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون را افزایش دهید و در قسمت رفتار سوال مشخص کنید دفعات جدید ادامه آزمون قبلی باشد یا نه؟ در انتها دکمه ذخیره تغییرات را بزنید. بعد از انجام اینکار به دانشجویان حتما اطلاع دهید دکمه صفحه بعد یا رفرش را قبل از اتمام تایم قبلی بزنند. در غیر اینصورت تغییرات جدید برای آنها اعمال نخواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی